Ładowanie pojazdów 2018-02-04T23:37:03+00:00

Stacja szybkiego ładowania pojazdów

UWAGA!

Szanowni Państwo, informujemy, że ładowarka samochodowa na terenie KEZO od 08.11.2017 roku nie będzie dostępna.

Poinformujemy Państwa w kolejnym komunikacie o terminie wznowienia jej działania.

Uprzejmie informujemy, że stacje ładowania pojazdów zainstalowane w Centrum Badawczym PAN KEZO w Jabłonnie stanowią element powstającego w Centrum KEZO Inteligentnego Systemu Energetycznego i są częścią infrastruktury badawczej służącej m.in. opracowywaniu systemów zarządzania energią, układów VTG (Vehicle to Grid) i VTH (Vehicle to Home).

Dodatkowo na terenie Centrum prowadzone są badania związane z integracją wielu różnych źródeł energii w jedną sieć energetyczną. Specyfika pracy tych źródeł związana jest z jednej strony z ich nieprzewidywalnością, a z drugiej z zaplanowanymi testami uruchomień i odstawień, będących elementem prac badawczych związanych z systemem zarządzania energią i tworzeniem układów hybrydowych. Praca taka może generować określone zaburzenia w wewnętrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia obiektu badawczego oraz powodować trudne do przewidzenia zachowanie odbiorników, w tym stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Ze względu na badawczy charakter jednostki, warunki użytkowania ładowarek określone zostały w dokumencie „Zasady korzystania ze stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych”.

W związku z powyższym istnieje konieczność wcześniejszego zgłoszenia i potwierdzenia możliwości skorzystania ze stacji ładowania pojazdów aby nie zaburzać prowadzonych prac badawczych.