Laboratorium Energetyki Wiatrowej

1| Laboratorium Energetyki Wiatrowej

Laboratorium energetyki wiatrowej posiada otwarty tunel aerodynamiczny niskich prędkości wyposażony w dwie niezależne komory pomiarowe; jedna z nich jest przystosowana do badań małych turbin wiatrowych lub modeli.

Tunel pracuje w trybie ssącym i osiąga prędkość przepływu w komorze pomiarowej do 30m/s. Komora pomiarowa ma długość 4 metrów i przekrój kwadratowy 2 na 2 metry.

Komora pomiarowa tunelu wyposażona jest w następujące systemy pomiarowe:

  • pomiar pola prędkości – przesuwny rząd czujników termoanemometrycznych
  • sił i momentów  – platforma Stewarta z tensometrią optyczną
  • odkształcenia – system optycznego pomiaru deformacji łopat turbin wiatrowych pod wpływem sił aerodynamicznych
  • hałas – przenośna kamera akustyczna do pomiaru natężenia i lokalizacji źródła hałasu
  • pomiar charakterystyk generatorów

Posiadamy dedykowane do turbin wiatrowych systemy do pomiaru charakterystyk wiatraków (momenty, siły, moc mechaniczna, moc elektryczna, prędkość obrotowa, rozkład pola prędkości, odkształcenia elementów wirnika, hałas) oraz oferujemy numeryczne symulacje z zakresu energetyki wiatrowej jak i aerodynamiki.