CENTRUM BADAWCZE PAN KEZO2019-11-19T10:59:45+01:00

Centrum Badawcze PAN Centrum Badawcze jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. Konwersja Energii i Źródła Odnawialne

Informacje

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne jest zakładem zamiejscowym Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN. Główne zadania naukowe, które stanowią jednocześnie podstawę badawczą Instytutu Maszyn Przepływowych, koncentrują się na konwersji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Kompleks laboratoriów Centrum stanowi zaplecze naukowe i technologiczne Mazowsza, regionu północnego oraz całego środowiska naukowego Polski, w dziedzinach badań ściśle powiązanych z bezpieczeństwem energetycznym kraju. Podstawowym zadaniem Centrum jest prowadzenie prac badawczych dotyczących energii ze źródeł odnawialnych oraz jej konwersji.

Centrum Badawcze powstało z inicjatywy:

Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

Polskiej Akademii Nauk

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Aktywności i badania naukowe, które prowadzone są w Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk KEZO, wyznaczone są przez następujące cele strategiczne Instytutu Maszyn Przepływowych PAN:

  • komercjalizacja i upowszechnianie nowych, alternatywnych technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,

  • promowanie małoskalowej energetyki rozproszonej,

  • kogeneracja różnych form energii pozyskiwanych z różnych źródeł,

  • rozwój metod pomiarowych w energetyce rozproszonej,

  • metody certyfikacji urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, racjonalizacja zużycia energii,

  • rozwój systemów typu smart-grid dla inteligentnych domów i autonomicznych regionów energetycznych,

  • integracja różnych źródeł energii (słońce, wiatr, spalanie biomasy, pompy ciepła, ogniwa paliwowe) w budowie małoskalowych elektrociepłowni,

  • optymalizacja i sterowanie konwersją energii z wielu źródeł w obszarze lokalnych mikroklastrów energii (LME),

  • integracja technologii OZE w energetyce rozproszonej,

  • promowanie i rozwój małoskalowej, rozproszonej energetyki prosumenckiej.

Aktualności

L1 Laboratorium Technik Słonecznych
L2 Laboratorium Mikrosiłowni Kogeneracyjnych
L3 Laboratorium Energetyki Wiatrowej
L4 Laboratorium Inżynierii Bezpieczeństwa Energetyki
L5 Zintegrowane Laboratorium Plus Energetyczne

Współpraca

Centrum KEZO jest zapleczem laboratoryjnym dla innych placówek naukowych PAN, wyższych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych blisko związanych tematycznie i posiadających bogate  doświadczenie w zakresie konwersji energii i źródeł odnawialnych oraz zapleczem dla sieci naukowych specjalizujących się w tych zagadnieniach.

Obszar działania Centrum Badawczego nie ogranicza się jedynie do naszego kraju. W celu rozpoczęcia współpracy z ośrodkami zagranicznymi nawiązano kontakt i podpisano szereg porozumień dotyczących wspólnych działań w zakresie pozyskiwania środków i wykorzystania infrastruktury Centrum Badawczego.

Nasi partnerzy:

Dyrekcja Centrum Badawczego

Jan
Kiciński

Dyrektor KEZO
Dyrektor IMP PAN
Członek Korespondent PAN

KONTAKT:

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński

+48 58 5225071
[email protected]

Sebastian
Bykuć


Kierownik Centrum ds. Naukowych

KONTAKT

Sebastian Bykuć

+48 58 5225144
[email protected]

Marzena
Patoleta

Pełnomocnik Dyrektora
ds. KEZO Centrum Badawczego PAN
i Współpracy Międzyregionalnej

KONTAKT:

Marzena Patoleta

+48 58 5225195
[email protected]

Go to Top