Centrum Badawcze PAN Centrum Badawcze jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej. Konwersja Energii i Źródła Odnawialne

L1 Solar Technology
Laboratory
L2 Micro – Cogeneration
Plants Laboratory
L3 Laboratory of Wind
Energy
L4 Safety Engineering Laboratory
L5 Integrated Plus-Energy Laboratory

Management of PAS Research Centre Energy Conversionand Renewable Resources

Director of the Institute
Prof. Jan Kiciński
CCorresponding Member of the Polish Academy of Sciences
+48 58 5225150
[email protected]

Laboratory Supervisor
Sebastian Bykuć
+48 58 5225 144
[email protected]

Deputy Director for Research Centre PAS in Jabłonna
Marzena Patoleta
+48 58 5225 195
[email protected]