Oferta

Ze względu na fakt, że oferta Centrum jest bardzo szeroka i w główniej mierze opiera się na tematyce związanej z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności dotyczy wytwarzania, magazynowania, transformowania oraz zarządzani przepływem energii w inteligentnych sieciach przesyłowych, serdecznie zapraszamy zainteresowane podmioty do nawiązania kontaktu z naszą kadrą zarządzającą w celu sprecyzowania indywidualnej oferty.

Kontakt

Kierownik Centrum ds. Naukowych
Sebastian Bykuć
+48 58 6995144
[email protected]