30 lipca ub.r. w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie odbył się Rodzinny Piknik Naukowy „H2 Krosno”, którego współorganizatorem był Instytut Maszyn Przepływowych/ KEZO Centrum Badawcze PAN. 

Naftówka, bo tak potocznie nazywana jest szkoła, jako jedyna w Polsce kształcąca uczniów w zawodach naftowo – gazowniczych, zorganizowała już po raz drugi piknik naukowy o tematyce wodorowej. Ideą organizowanych imprez jest popularyzacja wiedzy związanej z wodorem, jako paliwa przyszłości oraz budowanie świadomości o rynku i możliwościach wykorzystania wodoru.

Piknik został zorganizowany na wysokim poziomie merytorycznym i edukacyjnym. Głównymi partnerami pikniku były spółki: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz PGNIG Technologie S.A., a partnerami m.in. Politechnika Rzeszowska, Podkarpacka Dolina Wodorowa, KEZO Centrum Badawcze PAN, AGH, Instytut Badań Edukacyjnych, Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, Zintegrowany System Kwalifikacji, Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

W organizację wydarzenia, ze strony Instytutu oraz Centrum KEZO zaangażowana była pani Anna Szóstakiewicz, która pełni również zaszczytną funkcję ambasadora wydarzenia.

Szczegóły na portalu Agencji Rozwoju Przemysłu:

https://h2poland.eu/en/categories/education/H2-Krosno-family-hydrogen-picnic-in-Naftowka-school/