Pracownicy KEZO CB PAN zostali zaproszeni przez Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej do Sandomierza. W dniach 6-7 czerwca br. dr inż. Weronika Radziszewska oraz dr. inż. Krzysztof Rafał byli prelegentami konferencji „Gospodarka energetyczna kampusów uniwersyteckich z wykorzystaniem OZE”.

Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń w obszarze planowania, projektowania i wykorzystania nowoczesnych technologii w budowie mikro sieci energetycznych. Konferencja zgromadziła przedstawicieli środowiska akademickiego, biznesowego
i samorządowego zainteresowanych zrównoważonym rozwojem, w szczególności promowano tworzenie i badanie pilotażowych instalacji na uczelniach wyższych.