W czwartek, 10 maja 2018 studenci kierunku technologia chemiczna (specjalność Clean Fossil and Alternative Fuels Energy) Akademii Górniczo – Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie odwiedzili Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Jabłonnie. Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością Centrum, które jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach wizyty studenci mieli okazję zapoznać się z laboratoriami oraz stanowiskami testowymi związanymi z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz jej konwersji. Studenci odwiedzili laboratoria technik słonecznych, mikrosiłowni kogeneracyjnych, energetyki wiatrowej, inżynierii bezpieczeństwa energetyki oraz zintegrowanym laboratorium plus energetycznym. Prawdziwą atrakcja okazał się tunel aerodynamiczny – dwie niezależne komory przystosowane do pomiaru turbin wiatrowych. Ponadto studenci mieli okazję zapoznać się z pracą symulatora słonecznego, czy drukarki 3D, która może drukować nawet elementy z tytanu, dron czy nowoczesne kamery termowizyjne.

Uczestnicy wyjazdu dowiedzieli się, że KEZO jest nie tylko centrum badawczym, ale także instytucją ukierunkowaną na zastosowania. Zainteresowały ich technologie plus energetyczne, takie rozwiązania osiedli, obiektów użyteczności publicznej oraz domów, które pozwalają produkować więcej energii, niż dane obiekty są w stanie zużyć.

Uczestnikami wizyty byli studenci z różnych krajów, m. in. Nigerii, Macedonii, Bangladeszy, Pakistanu, USA, Portugalii, Polski. Wszyscy oni są uczestnikami Programu MSc Clean Fossil and Alternative Fuels Energy (MSc CFAFE),  to jeden z siedmiu programów oferowanych w ramach KIC InnoEnergy Master School. Program skoncentrowany jest na istotnych aspektach produkcji energii, głównie na technologiach, które prowadzą do wydajnej i niskoemisyjnej  konwersji paliw kopalnych oraz biomasy, na wszystkich poziomach i etapach eksploatacji, a także do zastosowań niekonwencjonalnych węglowodorów wraz z paliwami alternatywnymi.