19 marca 2018 r., w Centrum Badawczym PAN KEZO w Jabłonnie odbyło się posiedzenie radnych Komisji Rozwoju Rady Powiatu Legionowskiego. Z ramienia Instytutu udział wziął w nim Kierownik Centrum ds. Naukowych Pan Sebastian Bykuć. Celem spotkania było omówienie kwestii odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu legionowskiego, w szczególności pod kątem możliwości ich wykorzystania i ewentualnej współpracy pomiędzy administracją samorządową i placówką naukową, jaką jest KEZO.