W Centrum Badawczym PAN KEZO w Jabłonnie w dniach 4-5 lipca br odbył się warsztat, w którym mogli zaprezentować się Partnerzy Projektu COSMENERG.

Głównym celem był rozwój łańcucha wartości w klastrach, a warsztat prowadziła dr Anna Lis (Politechnika Gdańska).

Ze strony Bałtyckiego Klastra Ekoenrgetycznego udział wzięły: Ewa Domke, Marzena Patoleta i Joanna Łuczak.

Więcej informacji na temat warsztatu znajduje się w linku poniżej, który udostępnia węgierski Partner – Klaster ArchEnerg:

www.archenerg.eu/index.<wbr>php/en/home/329-value-chain-<wbr>development-of-clusters-at-<wbr>cosmenerg-ii-workshop