W dniu 4 kwietnia br. została uroczyście podpisana Umowa o Współpracy pomiędzy Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku a Wydziałem Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Sygnatariuszami byli ze strony IMP PAN Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, a ze strony PW Dziekan Wydziału MEiL prof. dr hab. inż. Janusz Frączek. Celem podpisania Umowy jest możliwość prowadzenie zajęć laboratoryjnych dla studentów Wydziału MEiL z wykorzystaniem infrastruktury Centrum KEZO. Pierwsze zajęcia dla ponad 60-ciu studentów odbędą się już w maju i dotyczyć będą wysokotemperaturowej pompy ciepła oraz absorpcyjnych agregatów chłodniczych.

Po podpisaniu Umowy w Instytucie Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej odbyło się seminarium pt.: Prezentacja potencjału naukowo-badawczego Centrum Badawczego PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN. W trakcie seminarium prof. Jan Kiciński wraz z Kierownikami zakładów IMP dr Marcinem Lackowskim, dr hab. inż. Dariuszem Kardasiem oraz  dr inż. Grzegorzem Żywicą przedstawił możliwości badawcze Centrum oraz Instytutu w Gdańsku. Słuchaczami seminarium byli głównie Dziekani i pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej.