Aktualności

Bałtyckie Centrum Morskiej Energetyki Wodnej BALTECO

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku jest inicjatorem stworzenia Bałtyckiego Centrum Morskiej Energetyki Wiatrowej "BALTECO", które w założeniu ma stać się platformą współpracy instytucji naukowych, przedsiębiorców, administracji publicznej oraz organizacji wsparcia biznesu na rzecz rozwoju energetyki wiatrowej w regionie Morza Bałtyckiego. Projekt o akronimie BALTECO, mający na celu przygotowanie podwalin dla przyszłej współpracy poprzez określenie głównych założeń i celów tej międzynarodowej inicjatywy, uzyskał dofinansowanie w ramach funduszu początkowego "Seed Money" dla programu INTERREG Południowy Bałtyk. Projekt wpisuje się w strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach obszaru priorytetowego "Energia".

 

Głównym koordynatorem projektu zalążkowego BALTECO jest Instytut Maszyn Przepływowych PAN, w projekcie uczestniczy również Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) oraz instytucje z Danii (Duński Uniwersytet Techniczny) i Niemiec (Bałtyckie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej). W kolejnym etapie partnerstwo zostanie rozszerzone na inne instytucje (w tym sektor prywatny) oraz inne państwa obszaru Morza Bałtyckiego. Osobą koordynującą projekt po stronie Instytutu jest Joanna Łuczak (e-mail: joanna.luczak@imp.gda.pl). Zapraszamy do kontaktu w razie chęci współpracy przy tej inicjatywie.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)