Aktualności

Wizyta studentów MAE w Centrum Badawczym KEZO PAN

W dniu 8 października b. r. studenci trzeciej edycji studiów podyplomowych – Samorządowy Menedżer Energii, organizowanych przez Mazowiecką Agencję Energetyczną, mieli okazję zwiedzić Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Jabłonnie.

Studia dedykowane są przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza, a ich głównym celem jest zwiększenie efektywności zużycia energii w obiektach zarządzanych przez samorządy terytorialne poprzez podejmowanie i promowanie działań proekologicznych w tym obszarze. Studentów powitali Pan Dr. Patryk Chaja – Centrum KEZO PAN oraz Pan Marek Pszonka – Członek Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o. o.

W Centrum studenci mieli okazję zapoznać się z unikalnym, na skalę europejską, miejscem, w którym rozbudowane zaplecze laboratoryjne pozwala badać praktycznie wszystkie technologie wykorzystujące energię odnawialną.