Współpraca

Centrum KEZO jest zapleczem laboratoryjnym dla innych placówek naukowych PAN, wyższych uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych blisko związanych tematycznie i posiadających bogate  doświadczenie w zakresie konwersji energii i źródeł odnawialnych oraz zapleczem dla sieci naukowych specjalizujących się w tych zagadnieniach.

Obszar działania Centrum Badawczego nie ogranicza się jedynie do naszego kraju. W celu rozpoczęcia współpracy z ośrodkami zagranicznymi nawiązano kontakt i podpisano szereg porozumień dotyczących wspólnych działań w zakresie pozyskiwania środków i wykorzystania infrastruktury Centrum Badawczego.

Nasi partnerzy: