Hybrydowy magazyn energii

Konwencjonalne podejście do magazynowania energii zakłada zastosowanie w systemie magazynowania energii elektrycznej tylko jednej wybranej technologii. Jest ona zazwyczaj dobrana do pełnienia jednej funkcji.

Proponowany w ramach projektu HyStore magazyn hybrydowy łączy w ramach jednego systemu dwie lub więcej technologie bateryjne. Takie rozwiązanie pozwala na optymalizację wydajności magazynu energii w przypadku, gdy ma on pełnić wiele funkcji. Dla użytkownika oznacza to możliwość wydłużenia czasu życia oraz zwiększenia korzyści i przychodów z instalacji magazynu energii.

System zarządzania energią

O korzyściach z zastosowania systemu magazynowania energii decyduje sposób, w jaki jest on sterowany. W ramach projektu HyStore zostanie opracowany system zarządzania energią (Energy Management System – EMS) dedykowany hybrydowym magazynom energii. Do maksymalizacji zysków generowanych przez magazyn energii zostaną zaprzężone algorytmy optymalizacyjne.

Demonstrator technologii

Instalacja demonstracyjna hybrydowego magazynu energii działa w KEZO Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie. System jest częścią funkcjonalnej mikrosieci obejmującej źródła odnawialne, odbiorniki energii oraz stacje ładowania pojazdów. W ramach magazynu hybrydowego działają wybrane dostępne na rynku technologie bateryjne: przepływowa, litowo-jonowa i kwasowo-ołowiowa.

Kontakt

Kierownik projektu
dr inż. Krzysztof Rafał

Projekt „System Zarządzania Hybrydowym Magazynem Energii” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Lider X edycja.