Szanowni Państwo! Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z najnowszym tłumaczeniem e-newsletter’a informacyjnego (wydanie drugie z ośmiu zaplanowanych edycji), który został przygotowany w ramach projektu H2020 SERENE. Zapraszamy do lektury artykułów (w wersji polskojęzycznej), które przybliżają działania realizowane w ramach projektu H2020 SERENE w poszczególnych demonstratorach zlokalizowanych w Danii, Holandii oraz w Gminie Przywidz, w województwie pomorskim.

POBIERZ

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020″ na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 957682. Wszelkie działania komunikacyjne lub rezultaty powstałe w ramach tego projektu odzwierciedlają wyłącznie poglądy Konsorcjum, a CINEA i Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nich zawartych.