W ramach projektu „GREEN HEAT – współpraca w celu lokalnej dekarbonizacji”, rozpoczynamy cykl warsztatów konsultacyjnych z mieszkańcami Legionowa.

Zespół GREEN HEAT (https://greenheat.kezo.pl/), złożony z ekspertów z nauk technicznych i społecznych, ma za zadanie zrozumienie potrzeb mieszkańców Legionowa i stworzenie nowatorskich rozwiązań w zakresie czystego ogrzewania dopasowanego do lokalnych warunków. Rozwiązania dotyczą zarówno aspektów technicznych, jak i finansowych i organizacyjnych.

Ich opracowanie będzie możliwe tylko dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności – zarówno działających w ramach organizacji i nieformalnych grup, jak i indywidualnych mieszkańców, którzy będą chcieli zabrać głos na temat oczekiwań, obaw i nadziei związanych z transformacją ciepłownictwa w mieście. Model opracowany dla Legionowa będzie stosowany w innych miastach Polski i przyczyni się do poprawy jakości powietrza i redukcji emisji CO2 w całym kraju.

Bardzo zależy nam na dotarciu do osób zaangażowanych w życie lokalnej społeczności i zainteresowanych rozwojem miasta – dlatego zwracamy się do Państwa. Będziemy bardzo wdzięczni za rozpowszechnienie naszego zaproszenia dla Mieszkańców przez Państwa kanały komunikacji, w tym strony internetowe i media społecznościowe.

Warsztaty online odbędą się w czwartek 25 listopada 2021, o godzinie 18:00, na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://bit.ly/GH_warsztat