W dniu 28 listopada 2019r. w ramach zajęć z przedmiotu „Systemy energetyki odnawialnej” grupa uczniów wraz z nauczycielem praktycznej nauki zawodu Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie odwiedziła KEZO CB PAN.
Tematyka wizyty dotyczyła wykorzystania alternatywnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz ich roli w krajowym systemie energetycznym. Uczniowie mogli zaznajomić się z podstawową ideą potrzeby ogrzewania, chłodzenia i zasilania w energię elektryczną budynków, dzięki wykorzystaniu energetyki odnawialnej. Ponadto, uczniowie zostali zapoznani z działaniem ładowarek samochodów elektrycznych. Wydarzenie zakończyło się zwiedzaniem Centrum.