W terminie 4-5 października w KEZO CB PAN odbyło się szkolenie z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE) dla nauczycieli techników z województwa mazowieckiego pt.: „Fotowoltaika i pompy ciepła – podstawowe zagadnienia”.

Pierwszego dnia uczestnicy zostali zaznajomieni z tematyką z zakresu fotowoltaiki w tym m.in. budową i rodzajem modułów fotowoltaicznych oraz zasadami projektowania instalacji PV. Po zajęciach teoretycznych w Laboratorium Technik Słonecznych przeprowadzono ćwiczenia
z wyznaczania charakterystyki prądowo-napięciowej modułu PV.

Następnego dnia prezentowana była tematyka pomp ciepła obejmująca zagadnienia doboru pompy do zapotrzebowania oraz demonstrację działania pompy na rzeczywistym urządzeniu. Przewiduje się kontynuację szkoleń dla nauczycieli również z innych rodzajów OZE.