Podczas III Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej, który miał miejsce 31 maja w PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie, odbyła się debata organizowana przez Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego.
Tematem dyskusji była „Elektromobilność i wizjonerskie sposoby pozyskania energii”.

KEZO CB PAN było reprezentowane przez p. Krzysztofa Mika – specjalistę z zakresu fotowoltaiki. Poza przedstawicielem Centrum w debacie udział wzięli Jarosław Wiśniewski z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Tomasz Bieńkowski ze Stowarzyszenia PFZ oraz Michał Bar z BAE. Moderatorem dyskusji był  Rafał Czaja ze Stowarzyszenia na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego. Podczas rozmowy Panowie przedstawili swoje wizje rozwoju energetyki na świecie i miejsca Polski w tym procesie.