W dniu 9 maja KEZO CB PAN odwiedzili studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej, dla których pracownicy Centrum przygotowali serię wykładów i ćwiczeń praktycznych. Tematyka zajęć teoretycznych dotyczyła wykorzystania alternatywnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej oraz ich roli w krajowym systemie elektroenergetycznym. Po części wykładowej studenci wzięli udział w laboratoriach z badania wydajności modułów fotowoltaicznych
i oceny ich uszkodzeń, a także prezentacji oprogramowania Internet of Things (IoT) pozwalającego na komunikację i sterowanie urządzeniami znajdującymi się w gospodarstwie domowym. Poza tym uczestnicy zostali zapoznani także z działaniem ładowarek samochodów elektrycznych. Całe wydarzenie zakończyło się zwiedzaniem Centrum.
W efekcie poczynionych uzgodnień ustalono, że studenci z AGH będą mieli możliwość odbycia w KEZO letnich praktyk.