19 marca br. w naszym Centrum Badawczym w Jabłonnie odbyło się ważne wydarzenie. W wyniku wielu rozmów i starań została podpisana  pomiędzy  PGE Polską Grupą Energetyczną i KEZO Centrum Badawczym PAN umowa, której celem  jest współpraca na rzecz rozwoju innowacyjnych, nieemisyjnych technologii wspierających transformację polskiego sektora energetycznego. Ze strony PGE umowę podpisał prezes Henryk Baranowski, który min. powiedział, cyt:
Energetyka, będąca pod wpływem globalnych trendów, wchodzi na drogę intensywnych zmian, a PGE ma ambicję bycia kreatorem nowych ścieżek rozwoju. Umowa z KEZO otwiera przed nami duże możliwości w tym zakresie. Każdy z prowadzonych w Grupie PGE projektów rozwojowych w obszarze odnawialnych źródeł energii, magazynowania, klastrów, mikrosieci, e-mobility czy smart grid i smart home, może być testowany w tym miejscu pod okiem najlepszych naukowców w kraju. Swoje badania i testy będą mogły tu także prowadzić start-upy, z którymi współpracujemy. Dzięki temu będziemy mogli maksymalnie wykorzystać potencjał płynący z tej współpracy i docelowo odnieść korzyści biznesowe.
Dla KEZO współpraca z gigantem na polskim rynku energetycznym rozwija możliwość zastosowania najnowszych rozwiązań technologicznych z naciskiem na odnawialne źródła energii, o czym mówił w swoim wystąpieniu prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.
 
Poniżej znajdziecie Państwo linki do kilku z 54 publikacji opisujących wydarzenie, które ukazały się w mediach.