Legionowski Klaster Energii otrzymał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii za pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej. Certyfikat na ręce Pana Sebastiana Bykucia – Kierownika Zakładu Energetyki Rozproszonej – wręczył Pan Minister Grzegorz Tobiszowski. W uroczystości z ramienia klastra udział wzięli również Panowie Robert Wróbel – Starosta Legionowski i Jerzy Zaborowski – Wicestarosta Legionowski.

II konkurs dla klastrów energii został ogłoszony przez Ministerstwo Energii 28 czerwca 2018 roku. Do konkursu aplikowały 84 klastry, z czego jedynie 33 spełniły wszystkie wymogi konkursowe (formalne i merytoryczne) i otrzymały certyfikat.

Legionowski Klaster Energii to wspólna inicjatywa Powiatu Legionowskiego, Gminy Miejskiej Legionowo, Miasta i Gminy Serock, Gminy Jabłonna, Gminy Nieporęt, Gminy Wieliszew, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Legionowo” Sp. z o.o. oraz Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, posiadającego Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) w Jabłonnie.

Celem tej inicjatywy jest dążenie do budowy obszaru samowystarczalnego energetycznie
efektywnie korzystającego z zasobów odnawialnych źródeł energii, a także ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Inicjatywa będzie bazować na współpracy partnerów klastra, transferze wiedzy, wykorzystywaniu nadarzających się szans rozwoju (np. dedykowanych programów finansowania), co w efekcie doprowadzi do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i poprawi konkurencyjność podmiotów tworzących klaster, a także istotnie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców powiatu legionowskiego.

Idea rozproszonych źródeł energii jest jednym z obszarów badawczych Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, czego wyrazistym przykładem jest budowa przez instytut najnowocześniejszego w Polsce i jednego z najnowocześniejszych w Europie Centrum Badawczego PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne KEZO oddanego do użytkowania w 2015 roku.

Współpraca z lokalną społecznością jest zgodna z DNA instytutu, który od wielu lat angażuje się w sprawy ważne dla lokalnych społeczności, niejednokrotnie samodzielnie je inicjując zarówno w województwie pomorskim, gdzie znajduje się główna siedziba instytutu, jak też na terenie powiatu legionowskiego, gdzie znajduje się Centrum Badawcze KEZO. Traktujemy to jako naszą społeczną odpowiedzialność nauki w odróżnieniu od społecznej odpowiedzialności biznesu.