W dniach 9-10 października 2018 w KEZO odbyło się spotkanie na zakończenie 3-letniego projektu o akronimie SuPREME realizowanego w ramach europejskiego programu badawczego HORYZONT 2020. W trakcie realizacji projektu naukowcy z KEZO przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Aalborg (Dania) i Uniwersytetu Twente (Holandia) doskonalili się w tematyce związanej z planowaniem, modelowaniem i zarządzaniem rozproszonymi systemami energetycznymi. Oprócz zdobywani i pogłębiania wiedzy z tego zakresu, celem projektu było podniesienie rangi centrum badawczego KEZO jako wiodącego w Polsce ośrodka w tematyce inteligentnych systemów energetycznych oraz zbudowanie wokół centrum sieci współpracujących partnerów. Cel ten został osiągnięty, czego dowodem był liczny udział w spotkaniu przedstawicieli firm, samorządów i innych organizacji wiążących swoją działalność z centrum. Wkrótce powstanie platforma partnerów KEZO służąca wymianie informacji, nawiązywaniu kontaktów, powstawaniu pomysłów na wspólne projekty.