W dniach 26-28 września 2018 odbyły się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Infrastruktury – BUILDING INDUSTRY SOLUTIONS oraz Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej w największym w Europie Środkowo-Wschodniej Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym PTAK WARSAW EXPO. Instytut Maszyn Przepływowych PAN był patronem merytorycznym targów oraz brał w nich czynny udział prezentując możliwości prac badawczych w CB PAN KEZO. Za udział w targach oraz patronat merytoryczny IMP PAN otrzymał wyróżnienie od organizatorów targów. Drugiego dnia targów odbyła się konferencja organizowana przez IMP PAN w tematyce szeroko pojętej energetyki odnawialnej: Systemy energetyczne przyszłości oparte na OZE.

W 3 blokach tematycznych poruszano następującą tematykę:

  • Technologie generacji energii ze źródeł OZE – w ramach niniejszego bloku tematycznego zostały zaprezentowane prace badawcze prowadzone przez IMP PAN oraz CB PAN KEZO w powyższej temacie. Ponadto w niniejszej sesji udział wzięli współpracujący z Centrum firmy mające szerokie doświadczenie na polu energetyki rozproszonej opartej na źródłach odnawialnych.
  • Ekologiczny transport elektryczny – w świecie szybko rozwijających się technologii magazynowania energii rozwój elektrycznego transportu następuje w iście geometrycznym tempie. Ten specyficzny rodzaj transportu niesie ze sobą wiele możliwości jak i również interesujących problemów badawczych. Niniejsza sesja była poświęcona przybliżeniu niektórych z nich w ujęciu prac badawczych realizowanych przez Centrum Badawcze PAN. W trakcie niniejszego bloku tematycznego wystąpili również przedstawiciele nauki oraz przemysłu współpracujących z Centrum.
  • Czyste powietrze oraz walka ze smogiem – ostatni blok tematyczny poświęcony został jakże ważnemu w ostatnich miesiącach zagadnieniem redukcji zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka. Smog w dużych miastach Polski stał się faktem, naukowcy z wielu jednostek badawczych znajdujących się na terenie naszego kraju poszukają najbardziej optymalnych rozwiązań walki z tym zjawiskiem. Niniejsza sesja poświęcona została omówieniu kilku proponowanych przez IMP PAN oraz Centrum rozwiązań technologicznych pozwalających podjąć skuteczna walkę o czyste powietrze w Polsce jak również podczas niniejszej sesji przedstawione zostały inne podejścia do walki ze smogiem realizowane na terenie województwa Mazowieckiego.