W dniu 23 lipca 2018 roku w Centrum Badawczym PAN KEZO w Jabłonnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rządu RP tj.  Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigą Emilewicz oraz Piotrem Woźnym Pełnomocnikiem Premiera Morawieckiego ds. programu „Czyste powietrze”. W spotkaniu również wzięły udział władze Polskiej Akademii Nauk tj.Wiceprezes prof. Paweł Rowiński, Dyrektor IMP PAN prof. Jan Kiciński oraz zaproszeni goście ze świata nauki, samorządu oraz biznesu. Tematem spotkania było czyste powietrze, walka ze smogiem oraz sposoby jego zwalczania. Przedstawiciele Instytutu jako jednostki mającej doświadczenie w tematach redukcji emisji zanieczyszczeń w procesach spalania, zaprezentowali dwie odsłony prototypu urządzenia typu elektrofiltr. Po krótkim wprowadzeniu na temat wykorzystania technologii elektrofiltrów w małych gospodarstwach domowych przez Dyrektora Naukowego IMP PAN dr Marcina Lackowiskiego (według ostatnich ustaleń stare kotły na paliwa stałe tzw. „kopciuchy” są główną przyczyną zjawiska smogu w okresach zimowych) zaprezentowano działającą i opatentowaną przez Instytut technologię. Po pokazie, Przedstawiciele Rządu wraz z pozostałymi uczestnikami spotkania rozpoczęli ożywioną dyskusję dotyczącą zastosowania  technologii z Instytutu w polskich domach. W trakcie dyskusji ze strony Rządu  podano propozycje zaaranżowania tzw. „okrągłego stołu”, który miałby być kontynuacją dyskusji w temacie walki ze smogiem. Według strony rządowej do niniejszego stołu mieliby zostać zaproszeni przedstawiciele Rządu z Ministrem Energii na czele, nauki, samorządów oraz NZZS Solidarność. Dyrektor IMP PAN prof. Jan Kiciński podziękował za propozycję oraz zadeklarował chęć wzięcia udziału w planowanych obradach.