Już kolejny raz wzięliśmy udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich koordynowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, odbywających się w całej Polsce. Na Mazowszu  Dni Otwarte odbywają  się przy wsparciu Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 11 maja gościliśmy w Centrum Badawczym PAN KEZO w Jabłonnie grupy zwiedzających nasze Centrum.  W ramach promocji udostępniliśmy  do zwiedzania laboratoria na co dzień niedostępne szerokiej publiczności. Wiele zainteresowanych osób mogło oglądać efekt naszej pracy jakim jest Centrum Badawcze PAN KEZO, które powstało dzięki Funduszom Europejskim.