W dniach 6 – 7 kwietnia 2018 studenci kierunku Inżynieria i Technologie Nośników Energii Politechniki Gdańskiej w ramach przedmiotu Podstawy Pomiarów Przemysłowych i Automatyki odwiedzili Centrum Badawcze PAN Konwersja Energii i Źródła Odnawialne (KEZO) w Jabłonnie.

W trakcie wizyty, studenci uczestniczyli (pod opieką pana dr hab. inż. Jacka Gębickiego, prof. nadzw. PG z Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej) w zajęciach laboratoryjnych, w trakcie których wykonali między innymi badania charakterystyki modułów fotowoltaicznych, wykorzystując wielkopowierzchniowy symulator słoneczny (jest to pierwszy tego typu symulator w Polsce i jeden z kilku w Europie, który generuje ciągłe i jednorodne promieniowanie identyczne z naturalnym widmem słonecznym). Kompleks laboratoriów Centrum jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz jej Konwersji. Dlatego gospodarze Centrum KEZO zachęcają i zapraszają studentów i doktorantów Wydziału Chemicznego do wykonywania u nich prac dyplomowych, projektów, badań naukowych, staży czy praktyk studenckich.

Organizatorzy wyjazdowych zajęć laboratoryjnych składają serdeczne podziękowania na ręce Pana Dziekana prof. Sławomira Milewskiego oraz Pana Prorektora ds. Kształcenia i Dydaktyki prof. Marka Dzidy za wsparcie i pomoc finansową w organizacji wyjazdu, a dla prof. dr hab. inż. Jana Kicińskiego Dyrektora IMP im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku za zaproszenie i zachętę do odwiedzenia i odbycia zajęć laboratoryjnych w Centrum KEZO.