W dniu 8 stycznia 2018 r. w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku odbyło się uroczyste seminarium naukowe pt.: „Dynamika i diagnostyka maszyn wirnikowych – lata badań i doświadczeń” z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr hab. inż. Jana Feliksa Kicińskiego, czł. koresp. PAN. Na spotkaniu przybliżono Jego ogromny dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny.

Uroczystego otwarcia dokonał prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych, przywitał szacownego Jubilata wraz z małżonką oraz gości, a także przewodniczył temu wyjątkowemu spotkaniu.

W seminarium wzięli udział znakomici goście:

 1. Prof. dr hab. inż. Elżbieta Frąckowiak – Wiceprezes PAN
 2. Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon – Prezes Oddziału PAN w Gdańsku
 3. Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt – Senator RP
 4. Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – Rektor PG
 5. Prof. dr hab. Ryszard Górecki – Rektor UWM
 6. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
 7. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak – Przewodniczący Rady Naukowej IMP PAN i Komitetu Problemów Energetyki PAN
 8. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński – Dyrektor IPPT PAN
 9. Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak – Dyrektor Centrum Energetyki AGH
 10. Prof. dr hab. inż. Marek Dzida – Prorektor ds. kształcenia PG
 11. Prof. dr hab. inż. Dariusz Mikielewicz – Dziekan Wydziału Mechanicznego PG
 12. Prof. dr hab. inż. Adam Lipiński – Dziekan Wydziału Nauk Technicznych UWM
 13. Prof. dr hab. inż. Marzena Wilamowska – Korsak – Prodziekan Wydziału Nauk Technicznych UWM
 14. Prof. dr hab. inż. Wojciech Litwin – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG
 15. Prof. dr hab. inż. Artur Rusowicz – Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW
 16. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda – Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej PW
 17. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik – Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych Politechnika Łódzka
 18. Prof. dr hab. inż. Witold Elsner – Dyrektor Instytutu Maszyn Cieplnych Politechnika Częstochowska
 19. Prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa – Politechnika Śląska, Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn
 20. Prof. dr hab. inż. Wojciech Batko – AGH
 21. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl – AGH
 22. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski – PW
 23. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kozanecki – Instytut Maszyn Przepływowych Politechnika Łódzka
 24. Prof. dr hab. inż. Wojciech Jaworski – Instytut Ochrony Środowiska, Przewodniczący Komitetu Sterującego PS4
 25. Prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk – PG

przedstawiciele władz i organizacji samorządowych:

 1. Maciej Kazienko – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku
 2. Adam Mikołajczyk – Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UM
 3. Marek Zimakowski – Wójt Gminy Przywidz
 4. Roman Ramion  – Burmistrz Miastka

przedstawiciele instytucji przemysłowych:

 1. Wojciech Czapla – Electric Taxi
 2. Marian Banacki – Prezes Patronackiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 3. Zbigniew Borkowski – Prezes Infracorr Sp. z o. o.
 4. Adam Roszczyk – Prezes Gdańskiego Klastra Budowlanego
 5. Lech Domański – Prezes Klubu Dżentelmena
 6. Prof. Zdzisław Wajda, Honorowy prezes Klubu Dżentelmena, były rektor Akademii     Medycznej w Gdańsku
 7. Krzysztof  Woźniak     – Przewodniczący Stowarzyszenia Human World
 8. Urszula Kokosińska  – Kierownik Projektu Human World

Członkowie Rady Naukowej IMP PAN i wielu innych.

Przedstawienia sylwetki Jubilata podjął się prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa, a następnie prof. dr hab. inż. Jan Kiciński zaprezentował zebranym gościom: Moje 70 lat. Coś o sobie, coś dla innych. Następnie złożyli życzenia oraz wręczyli listy gratulacyjne i prezenty przybyli na uroczystość dostojni goście.

W czasie krótkiej przerwy Jubilat otrzymał olbrzymi tort urodzinowy – prezent od Załogi, a zebrani goście odśpiewali tradycyjne Sto lat.

W następnej części seminarium referaty dotyczące badań naukowych prowadzonych pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Jana Feliksa Kicińskiego, czł. koresp. PAN wygłosili Jego przyjaciele oraz wychowankowie.

 1. Lokalne modele diagnostyczne – prof. dr hab. inż. Wojciech Cholewa
 2. Od Diagnozy do Prognozy i co dalej? – prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
 3. Nowe rozwiązania filtracyjne i predykcyjne w budowie systemów monitorujących jako efekt współpracy naukowej z prof. Janem Kicińskim – prof. dr hab. inż. Wojciech Batko
 4. O wykorzystaniu zjawisk nieliniowych w diagnostyce technicznej – prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski
 5. Analiza właściwości dynamicznych mikroturbin energetycznych – dr inż. Grzegorz Żywica
 6. Własności kinetostatyczne i dynamiczne maszyn wirnikowych posadowionych na łożyskach ślizgowych ze smarowaniem hybrydowym – dr inż. Wojciech Miąskowski
 7. Wielokryterialna opytmalizacja sprawnościowa układów przepływowych turbin energetyki zawodowej i rozproszonej – dr hab. inż. Piotr Lampart, prof. IMP PAN

Prof. dr hab. inż. Jan Feliks Kiciński otrzymał ponad 40 listów gratulacyjnych, które napłynęły z kraju i ze świata.