W dniach 10-11 października 2017 r. Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN w Gdańsku oraz Centrum Badawcze PAN „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO) w Jabłonnie gościli delegację z Zhejiang Agriculture & Forestry University (ZAFU) z Chin – prof. Jiashen Wu, dyrektora ds. nauki i technologii, prof. Lei Wanga, zastępcę dyrektora ds. współpracy międzynarodowej i panią Liming Luo, zastępcę dyrektora ds. wymiany naukowej). Pierwszego dnia wizyty goście mieli okazję spotkać się z dyrekcją IMP PAN oraz kierownikami ośrodków i zakładów naukowych – prof. Jan Kiciński, dyrektor IMP PAN, zaprezentował kierunki badań oraz osiągnięcia instytutu w ostatnich latach, a prof. Piotr Doerffer, zastępca dyrektora ds. naukowych przedstawił możliwości współpracy w zakresie wymiany pracowników naukowych i stworzenia wspólnego programu doktoranckiego. Następnie prof. Wang zaprezentował działalność ZAFU oraz nowy program rządu Chińskiej Republiki Ludowej i prowincji Zhejiang ukierunkowany na innowacje z zakresu energetyki odnawialnej. Kolejnym punktem spotkania była dyskusja na temat wspólnych tematów badawczych, obecnie kluczowych dla rozwoju gospodarki chińskiej (w szczególności zagospodarowania odpadów drobiowych, technologii długoterminowego przechowywania warzyw oraz produkcji energii z biomasy) i źródeł ich finansowania. Goście zwiedzili również laboratoria Instytutu oraz  Centrum Badawcze PAN KEZO w Jabłonnie gdzie obejrzeli laboratoria energii odnawialnych, mikrosiłowni kogeneracyjnych i siłowni poligeneracyjnych. Uwieńczeniem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy na rzecz utworzenia polsko-chińskiego centrum badawczego energetyki odnawialnej w prowincji Zhejiang (mającego działać w ścisłej współpracy z Centrum Badawczym PAN KEZO), utworzenia polsko-chińskiego parku technologiczno-przemysłowego technologii biomasowych w ramach Zachodniego Korytarza Nauki i Technologii w Chinach, wymiany pracowników naukowych i wspólnego udziału w konferencjach i publikacjach, wspólnego aplikowania w konkursach na projekty badawcze oraz wspólnego programu studiów doktoranckich.

Wydarzenie to oraz przyszłe przedsięwzięcia są owocem wizyty prof. Kicińskiego i jego współpracowników w Chinach w czerwcu 2017 roku w ramach programu współpracy naukowej Polskiej Akademii Nauk i Chińskiej Akademii Nauk.