W dniu 29 czerwca gościliśmy w CB PAN KEZO uczestników konferencji poświęconej tematyce niskoemisyjnych systemów energetycznych w kontekście Mazowsza oraz Lubelszczyzny. Tegorocznej zimy mieszkańcy kilku województw naszego kraju (w tym również Mazowsza) doświadczyli problemu złej jakości powietrza związanego z pojawiającym się smogiem. Zjawisko smogu zostało odnotowane praktycznie we wszystkich większych miastach Polski, a przede wszystkim tam gdzie do ogrzewania wykorzystywane są kotły i paliwa niższej jakości.

Konferencja została skierowana do ogółu społeczeństwa. Celem głównym konferencji było podsumowanie projektu „Niskoemisyjny rozwój Mazowsza i Lubelszczyzny” realizowanego przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział w Radomiu w partnerstwie z Case-Doradcy Sp. z o.o., Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o.o. oraz Krajową Izbą Gospodarczą Efektywności Energetycznej. Konferencja była dobrym miejscem do przedstawienia wniosków z przeprowadzonych działań w ramach zakończonego projektu, a także wskazanie kierunku i sposobu postępowania w kolejnych projektach związanych z rozwojem systemów niskoemisyjnych.