Szanowni Państwo,

Z radością informujemy że Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN został Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa w Olsztynie odbyło się 2 czerwca podczas święta uczelni. Uroczystość otworzył Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki.

Senat Uniwersytetu przyznał godność Doktora Honorowego Dyrektorowi IMP PAN Profesorowi Janowi Kicińskiemu za znaczący wkład w rozwój nauki polskiej w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności w dyscyplinach budowa i eksploatacja maszyn oraz energetyka oraz za współpracę naukowo-badawczą z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, za promocję Uniwersytetu oraz za wspieranie rozwoju Wydziału Nauk Technicznych. Promotorem doktoratu jest Dziekan Wydziału Nauk Technicznych UWM dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM.