W dniu 17 maja gościliśmy w Centrum Badawczym w Jabłonnie szacowne grono naukowców z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN z prof. dr hab. inż. Tadeuszem Burczyńskim na czele. Tematem wiodącym spotkania był wspólny udział w projektach badawczych oraz możliwości merytorycznej współpracy.