W dniu 7 kwietnia 2017 r. do Centrum Badawczego PAN KEZO przyjechali studenci zainteresowani zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w praktyce. Poniżej znajduje się notatka przez nich sporządzona:

Dnia 07.04.2017 r. jako członkowie Studenckiego Koła Naukowego Energetyki Niekonwencjonalnej na Politechnice Warszawskiej mieliśmy możliwość zwiedzenia Centrum Badawczego PAN: Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Jabłonnie. Centrum jest najnowocześniejszym w Polsce i jednym z najnowocześniejszych w Europie zespołem laboratoriów badawczych zajmujących się wykorzystaniem energii odnawialnej.

Infrastruktura naukowo-badawcza Centrum składa się z pięciu laboratoriów: Laboratorium Technik Słonecznych, Laboratorium Mikrosiłowni Kogeneracyjnych, Laboratorium Energetyki Wiatrowej, Laboratorium Inżynierii Bezpieczeństwa Energetyki, Zintegrowane Laboratorium plus Energetyczne. W trakcie wycieczki mogliśmy wejść do większości z nich.

Na początku wizyty obejrzeliśmy schemat cieplny całego Centrum i dowiedzieliśmy się, że jest ono zarządzane za pomocą systemu BMS oraz oprogramowania służącego poszukiwaniu optymalnego bilansu energetycznego dla różnych urządzeń OZE pracujących w jednej sieci energetycznej. Centrum jest samowystarczalne pod względem ciepła i energii elektrycznej. Po krótkim wstępie udaliśmy się na obchód po laboratoriach.

W Laboratorium Technik Słonecznych widzieliśmy m.in. panele słoneczne różnych typów oraz urządzenia służące do ich badania, stanowisko służące do badań układów chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz najnowocześniejszy w Polsce symulator słoneczny, generujący promieniowanie identyczne z naturalnym widmem słonecznym.

W Laboratorium Mikrosiłowni Kogeneracyjnych natomiast oglądaliśmy m.in. magazyny ciepła wysokotemperaturowego, niskotemperaturowego czy chłodu, magazyny z przemianą fazową, prototyp mikrosiłowni kogeneracyjnej ORC, stanowisko do badania mikroturbin, wyważarkę wirników.

Niewątpliwie jedną z ciekawszych instalacji był tunel aerodynamiczny o przekroju 2×2 m służący do badań małych turbin wiatrowych.

W innych laboratoriach naszą uwagę przyciągnęły urządzenia takie jak napylarka służąca do wytwarzania cienkich warstw z metali na przedmiotach czy drukarka 3D do metalu.

Będąc poza budynkiem mogliśmy zaobserwować panele fotowoltaiczne zamontowane na balustradzie balkonu, kolektory słoneczne stojące na dachu budynku, panele słoneczne z systemem nadążnym i turbiny wiatrowe.

Dowiedzieliśmy się, że Centrum jest w pełni otwarte dla studentów, którzy chcą prowadzić badania z zakresu źródeł odnawialnych, z czego na pewno skorzysta wielu z nas przy okazji pisania prac dyplomowych.