W dniu 1 marca 2017 roku w Centrum Badawczym PAN – KEZO odbyło się spotkanie dedykowane tematyce czystych technologii w energetyce i transporcie pod hasłem „Pomóżmy miastom oddychać”.  W trakcie spotkania zaprezentowano potencjał Centrum Badawczego PAN KEZO, przedstawiono propozycję autorskiej technologii mikrokogeneracji wraz z systemem elektrofiltrów w kontekście walki z niską emisją opracowanej przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku oraz zainicjowano Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji PPEM. Głównym punktem programu było uroczyste podpisanie porozumienia PPEM połączone z przekazaniem pierwszej partii taksówek elektrycznych stanowiących początek elektrycznej floty pracującej na terenie miasta Warszawy.

W uroczystości objętej patronatem przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. J. Duszyńskiego wziął udział szereg znamienitych gości w tym: wiceprezes PAN prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak  wiceminister energii dr Michał Kurtyka, dyrektor IMP PAN prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, dyrektorzy instytutów badawczych, przedstawiciele Ministerstwa Energii i Ministerstwa Rozwoju, prezesi firm z branży emobility oraz przedstawiciele samorządów zainteresowani tematyką czystych technologii w energetyce i transporcie.

Miejsce uroczystości, Centrum Badawcze PAN KEZO w Jabłonnie, to największe i najnowocześniejsze Centrum Badawcze w kraju z zakresu odnawialnych źródeł energii i czystych technologii energetycznych. CB PAN KEZO jest zamiejscowym laboratorium Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk współpracującego z szeregiem jednostek badawczych z kraju i zagranicy. Poza działalnością naukowo badawczą CB KEZO wspiera wszelkie inicjatywy prowadzące do rozwoju czystych technologii w tym właśnie Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM).

Głównym celem programu PPEM jest uruchomienie projektów partnerskich pomiędzy przedstawicielami przemysłu, samorządów, organizacji samorządowych i światem nauki reprezentowanym przez Centrum Badawcze KEZO PAN oraz związanych z Centrum jednostek badawczych. Projekty wspierać mają rozwój szerokorozumianej elektromobilności w powiązaniu z aspektami technicznymi i organizacyjnymi funkcjonowania w lokalnych systemach energetycznych. Promowany będzie rozwój flot pojazdów z napędem elektrycznym, infrastruktury ładowania oraz technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych lub niskoemisyjnych. Monitorowane i analizowane będą aspekty środowiskowe i społeczne z wiązane z funkcjonowaniem pojazdów z napędem elektrycznym w Polsce. Program PPEM wspiera obecnie największy w Polsce projekt dotyczący elektrycznych „samochodów pracujących” (elektryczne taxi, autobusy, auta kurierskie i dostawcze, służby miejskie).

Partnerami Programu PPEM, poza CB PAN KEZO (IMP PAN), są:

  • Krajowy Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych z siedzibą w Warszawie,
  • Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie,
  • Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych z siedzibą w Warszawie,
  • Electric Taxi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W zakresie niskich emisji i zagospodarowania odpadów partnerami IMP PAN są m. in takie firmy jak Bioelectra, Cegielski Poznań (znane z zastosowania innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów) oraz wybrane ośrodki naukowe z całego kraju.

IMP PAN dysponuje w tym zakresie pakietem innowacyjnych technologii ograniczających m.in. zjawisko smogu.

Według szacunków Koordynatora PPEM, dzięki współpracy sygnatariuszy i Partnerów Programu,  już w roku 2017 na ulicach Warszawy jeździć będzie ponad 200 elektrycznych taksówek.

Modelowe wdrożenie floty elektrycznych pojazdów w warunkach stołecznej aglomeracji miejskiej, monitorowane i poddane pracom badawczym w Centrum Badawczym PAN KEZO stanowić będzie praktyczną podstawę dla rozwiązań w miastach zagrożonych nadmierną emisją CO2 i smogiem. W związku z tym na uroczystość zaproszono kilkudziesięciu Prezydentów miast, dla których przystąpienie do PPEM może stanowić realny krok w walce o czystość powietrza.

O wydarzeniu piszą również:

Tv:  http://tv.se.pl/moto/podpisano-polski-program-elektryfikacji-motoryzacj,21475/

Tv:  http://tv.se.pl/moto/pierwsze-20-nissanow-leaf-zostalo-przekazanych-fir,21474/

Forbs: http://auto.forbes.pl/elektryczne-taksowki-w-warszawie,artykuly,211437,1,1.html

Dziennik.pl  http://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/543995,nissan-leaf-rzad-warszawa-samochod-elektryczny-taksowka.html

http://www.rp.pl/Motoryzacja/170309713-Taxi-w-Warszawie-z-elektryczna-flota.html#ap-1