W dniu 13 grudnia 2016 w Centrum odbyło się seminarium z udziałem przedstawicieli Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.

Na seminarium zostały zaprezentowane obszary działalności badawczej jednostek celem nawiązania współpracy w ramach wspólnego prowadzenia prac badawczych.