W dniu 22 listopada br. zostało uroczyście podpisane Porozumienie o Współpracy pomiędzy Instytutem Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku a Politechniką Lubelską. Sygnatariuszami byli ze strony IMP PAN Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, a ze strony Politechniki Lubelskiej JM Rektor prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko. Kluczowym celem podpisanego Porozumienia jest prowadzenie wspólnych prac badawczych związanych z ekoenergetyką rozproszoną w oparciu o wykorzystanie istniejącej nowoczesnej bazy laboratoryjnej w Centrum Badawczym PAN KEZO w Jabłonnie.