News

Posiedzenie Krajowej Rady Programowej Stowarzyszenia Samorządowa Polska

W trakcie inauguracyjnego posiedzenia Krajowej Rady Programowej „Samorządowa  Polska” II kadencji, które odbyło się dnia 17 maja br. w Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Jabłonnie, podpisano uroczyste porozumienie o współpracy pomiędzy Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN, a Krajowym Funduszem Poręczeniowym „Samorządowa Polska” sp. z o.o.

Instytut  reprezentował Pan prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński – Dyrektor, a Samorządową Polskę reprezentował Pan dr Jacek Janiszewski – Prezes Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o.

Porozumienie ma na celu wykorzystanie potencjału naukowo – badawczego PAN na rzecz wdrożenia innowacji i najlepszych rozwiązań w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE), poprzez formowanie oferty produktowo – sprzedażowej, dystrybuowanej przez podmioty realizujące Program „Samorządowa Polska”.

Ważnym elementem porozumienia jest doprowadzenie do komercjalizacji badań i wykorzystania ich w praktyce.

Obie strony wyraziły chęć rozwijania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, nauką i państwem jako kluczowy proces wykorzystania zdobyczy nauki na rzecz rozwoju gospodarki.

Wcześniej już 24 marca 2016 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Instytutem Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Gdańsku, a Krajowym Funduszem Poręczeniowym „Samorządowa Polska” sp. z o.o.