News

Spotkanie EURO-Case

Spotkanie EURO-Case dotyczące innowacji oraz aspektów energii w CB PAN KEZO w Jabłonnie

Spotkanie Członków Platformy Innowacji działającej w ramach międzynarodowej organizacji EURO-Case (ang. the European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering – pl.tłum. Rada Europejska Organizacji Naukowych działających w zakresie nauk stosowanych, technologii oraz inżynierii) odbyło się w dniach 19-20 września 2016 roku w Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (CB PAN KEZO) w Jabłonnie.

Wydarzenie  zorganizowane przez Polską Akademię Nauk (PAN), zostało uroczyście otwarte przez panią prof. Elżbietę Frąckowiak, Wiceprezes PAN, jednocześnie reprezentującą PAN w Radzie EURO-Case, oraz Pana Bertranda van Ee, Przewodniczącego Platformy Innowacji EURO-Case.

Głównym tematem dwudniowych dyskusji były szeroko-pojęte zagadnienia związane z innowacjami i energetyką. Oprócz Członków Platformy Innowacji EURO-Case, w spotkaniu udział wzięli również reprezentanci Polskiej Akademii Nauk, jak również służb cywilnych oraz przedsiębiorcy zainteresowani kwestiami energetyki.

Prezentacje zostały wygłoszone przez pana Marcina Korolec (byłego Ministra Gospodarki oraz byłego Ministra Środowiska), przez panią prof. Elżbietę Frąckowiak (Wiceprezes PAN), przez pana prof. Adama Ceniana (Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, IMP PAN), przez pana dra Marcina Lackowskiego  (j.w. IMP PAN) oraz przez pana Aleksandra Śniegockiego (Manager’a Projektu „Energy and Climate” w ramach think-tank’u Wise Europa, oficjalnego partnera inicjatywy Climate-KIC).

Uczestnicy wydarzenia dyskutowali na tematy dot. barier hamujących rozwój innowacji oraz pracowali nad założeniami do opracowania pt. „Przegląd polityki innowacyjności UE”. Ponadto, spotkanie stanowiło doskonałą okazję do zaprezentowania działalności wyżej wymienionego Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Energii”, które jest obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych centrów badawczych zlokalizowanych w Europie.

Ponadto, w dniu 19 września 2016 roku, w trakcie oficjalnego obiadu, który odbył się w Pałacu w Jabłonnie, pan Andrzej J. Piotrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, wygłosił główne wystąpienie (key note speech), odnoszące się do zagadnień związanych z energetyką oraz innowacjami.

Poniżej prezentujemy program spotkania, listę uczestników oraz prezentacje prelegentów:

Prezentacje:

Źródło: institution.pan.pl/index.php/news/136-euro-case-about-innovation-and-energy-in-jablonna