Centrum Badawcze PAN - Oferta

Ze względu na fakt, że oferta Centrum jest bardzo szeroka i w główniej mierze opiera się na tematyce związanej z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności dotyczy wytwarzania, magazynowania, transformowania oraz zarządzani przepływem energii w inteligentnych sieciach przesyłowych, serdecznie zapraszamy zainteresowane podmioty do nawiązania kontaktu z naszą kadrą zarządzającą w celu sprecyzowania indywidualnej oferty.